ویژگی تصویر

تابع SPACE در SQL

  /  SQL   /  تابع SPACE در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع SPACE در SQL می توانیم به تعداد خاصی فضای خالی Space تعریف کنیم.

مثال

دستور زیر به اندازه 10 تا Space فضای خالی بر میگرداند.

SELECT SPACE(10);

نحوه استفاده

SPACE(number)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
numberتعداد کاراکتر های فضای خالی برای بازگشت را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر اجباری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی در MySQL 4.0

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج