ویژگی تصویر

تابع SUBSTR در SQL

  /  SQL   /  تابع SUBSTR در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع SUBSTR در SQL می توانیم یک بخش مشخصی  از رشته اصلی خود را استخراج کنیم.

مثال

SELECT SUBSTR("SQL Tutorial", 5, 3) AS ExtractString;

خروجی

ExtractString
Tut

توجه: همچنین توابع SUBSTRING() و MID() همانند تابع SUBSTR() عمل میکنند و مشابه یکدیگر هستند.

نحوه استفاده از تابع SUBSTR در SQL

SUBSTR(string, start, length)

یا

SUBSTR(string FROM start FOR length)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی برای استخراج را مشخص میکند ، استفاده از این پارامتر ضروری می باشد
startموقعیت مکانی شروع را برای استخراج رشته انتخاب می کند ، اعداد می توانند مثبت یا منفی باشند ، اگر عدد مثبت باشد فرایند استخراج از آغاز رشته صورت میگیرد و اگر عدد منفی باشد فرایند استخراج از آخر رشته انجام می شود همچنین استفاده از این پارامتر اجباری است
lengthتعداد کاراکتر هایی که باید از آغاز شروع رشته استخراج شود را مشخص می کند اگر هیچ مقداری را مشخص نکنید تمامی رشته را بعد از نقطه شروع استخراج می کند ، استفاده از این پارامتر اختیاری است

توضیحات بیشتر به زبان ساده: پارامتر start میاد یک عدد از شما میگیره بعد به همون اندازه دونه دونه کاراکتر های رشته اصلی شما رو میشموره تا برسه به نقطه شروع که همون عدد شما هست ، بعد از اون به تعداد طول مشخص شده در پارامتر length میره جلو و رشته ها رو استخراج میکنه ، به همین راحتی !

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج