داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع SUBSTRING_INDEX در SQL

  /  SQL   /  تابع SUBSTRING_INDEX در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع SUBSTRING_INDEX در SQL می توانیم یک زیر رشته از رشته اصلی خود انتخاب کنیم ، این عمل با استفاده از یک مشخصه که معمولاً یک کاراکتر هست صورت میگیرد و ظیفه آن جدا سازی رشته هست همچنین با یک عدد مشخص تعداد زیر رشته هایی که قصد انتخاب آن را داریم مشخص میکنیم.

مثال

SELECT SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", 1);

خروجی دستور بالا به این شکل خواهد بود:

SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", 1);
www

توضیحات بیشتر: همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید رشته ما "www.bubbleslearn.ir" می باشد و ما با استفاده از کاراکتر "." مشخص کردیم که قصد جداسازی و تقسیم آن را با این کاراکتر داریم همچنین با عدد "1" مشخص کردیم که اولین زیر رشته برای ما انتخاب شود و خروجی برابر بود با "www" اگر عدد را به "2" تغییر بدهیم خروجی "www.bubbleslearn" را خواهیم داشت و دوتا از اولین زیر رشته های رشته اصلی ما را بر می گرداند.

مثال شماره دو

اگر بجای عدد "1" از "-1" استفاده کنید عمل جداسازی رشته از سمت چپ انجام می شود.

SELECT SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", -1);

خروجی

SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", -1);
com

نحوه استفاده

SUBSTRING_INDEX(string, delimiter, number)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی را مشخص میکند ، استفاده از این پارامتر اجباری است
delimiterکاراکتر ما را برای جداسازی ، جستجو و تقسیم رشته اصلی مشخص میکند ، استفاده از این پارامتر اجباری است
numberتعداد دفعات جداسازی و تقسیم رشته اصلی را مشخص میکند ، اگر عدد منفی باشد از سمت چپ و اگر عدد مثبت باشد از سمت راست جداسازی را انجام می دهد همچنین استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

5/5 - (1 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج