ویژگی تصویر

تابع TRIM در SQL

  /  SQL   /  تابع TRIM در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع TRIM در SQL فضاهای خالی ( Spaces ) را از رشته های متنی حذف می کنیم.

مثال

SELECT TRIM('    SQL Tutorial    ') AS TrimmedString;

خروجی دستور بالا در یک ستون تحت عنوان TrimmedString به شکل زیر خواهد بود:

 

TrimmedString
SQL Tutorial

همانطور که در مثال های ذکر شده مشاهده کردید نحوه استفاده از تابع TRIM() در SQL به این شکل است:

TRIM('  رشته متنی شما ')

مقادیر برای پارامترها

پارامترتوضیحات
stringاستفاده از این پارامتر ضروری هست و مقدار رشته ای برای حذف فضاهای خالی را مشخص می کند

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج