ویژگی تصویر

تابع UPPER در SQL

  /  SQL   /  تابع UPPER در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از تابع UPPER در SQL برای بزرگ کردن حروف کوچک رشته های متنی استفاده می کنیم.

مثال

SELECT UPPER("SQL Tutorial is FUN!");

همچنین در مثال زیر ما یک نام ستون موقت تحت عنوان UppercaseText تعریف کرده ایم که خروجی را در ستونی با همین نام خواهیم داشت.

SELECT UPPER("SQL Tutorial is FUN!") AS UppercaseText;

خروجی دستور بالا:

UppercaseText
SQL TUTORIAL IS FUN !

نکته: اگر SQL Server شما از دستورات بالا پشتیبانی نکرد حتماً بجای دابل کوتیشن ( " " ) از تک کوتیشن ( ' ' ) برای قرار دادن رشته ها استفاده کنید ، همچنین می توانید از تابع UCASE() نیز استفاده کنید.

همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید نحوه استفاده از تابع UPPER در SQL به این شکل است:

UPPER('Your String')

توجه: این تابع همچون تابع UCASE() عمل می کند و باهم برابر هستند.

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
textرشته را برای تبدیل به حروف بزرگ وارد کنید

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

در مثال زیر تمامی داده های ستون CustomerName جدول Customers را به حروف بزرگ تبدیل می کنیم.

SELECT UPPER(CustomerName) AS UppercaseCustomerName
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج