داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دستور delete در SQL

  /  SQL   /  دستور delete در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از دستور DELETE در SQL برای حذف رکورد های موجود در یک جدول استفاده می شود.

نحوه استفاده از دستور DELETE در SQL

DELETE FROM table_name WHERE condition;

نکته خیلی مهم: هنگام حذف یک رکورد در جدول مراقب باشید به شرط WHERE در دستور DELETE توجه کنید. شرط WHERE مشخص می کند که کدام رکورد باید حذف شود. اگر عبارت WHERE را حذف کنید ، همه رکورد های جدول حذف می شوند!

مثال برای دستور DELETE در SQL

دستور SQL زیر مشتری "Matin Boronsi" را از جدول "Customers" حذف می کند:

DELETE FROM Customers WHERE CustomerName='Matin Boronsi';

حذف تمام رکورد های جدول

امکان حذف همه سطر های یک جدول بدون حذف جدول وجود دارد.

این بدان معناست که ساختار جدول ، ویژگی ها و نمایه ها دست نخورده باقی خواهند ماند:

DELETE FROM table_name;

دستور SQL زیر همه سطر های جدول "Customers" را بدون اینکه جدول حذف شود پاک می کند:

DELETE FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج