ویژگی تصویر

دستور FULL JOIN در SQL

  /  SQL   /  دستور FULL JOIN در SQL
بنر تبلیغاتی الف

دستور FULL JOIN در SQL هنگامی که مطابقتی در جدول سمت چپ (table1) یا جدول سمت راست (table2) وجود داشته باشد ، همه رکورد ها را بر می گرداند.

نکته: در برخی از پایگاه های داده بجای FULL JOIN از FULL OUTER JOIN استفاده می شود که این دو دستور هیچ فرقی با یکدیگر ندارند.

نحوه استفاده از دستور FULL JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
WHERE condition;

نحوه استفاده از دستور FULL OUTER JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
WHERE condition;

دستور FULL JOIN

نمونه بانک اطلاعاتی

رکورد های نمونه از جدول Customers

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico

رکورد های نمونه از جدول Orders

OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
10308271996-09-183
103093731996-09-191
103107781996-09-202

مثال برای FULL OUTER JOIN در SQL

دستور SQL زیر همه مشتریان و سفارشات آنها را از جداول Orders و Customers انتخاب می کند.

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
FULL OUTER JOIN Orders ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

مثال برای FULL JOIN در SQL

دستور SQL زیر همه مشتریان و سفارشات آنها را از جداول Orders و Customers انتخاب می کند.

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
FULL JOIN Orders ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

نمونه خروجی دستورات بالا:

CustomerNameOrderID
Alfreds FutterkisteNull
Ana Trujillo Emparedados y helados10308
Antonio Moreno TaqueríaNull

توجه: دستور FULL JOIN در SQL تمامی رکورد های انتخاب شده و منطبق را از هر دو جدول بر می گرداند ، یعنی اگر حتی ردیفی در جدول Customers وجود داشته باشد که با ردیف دیگری در جدول Orders مطابقت نداشته باشند باز هم لیست خواهند شد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج