ویژگی تصویر

دستور LEFT JOIN در SQL

  /  SQL   /  دستور LEFT JOIN در SQL
بنر تبلیغاتی الف

دستور LEFT JOIN در SQL تمامی رکورد های جدول سمت چپ (table1) و تمامی رکورد های منطبق و همسان جدول سمت راست (table2) را بر می گرداند.

در صورتی که در جدول سمت راست (table2) مطابقت وجود نداشته باشد نتیجه خروجی از جدول سمت راست 0 رکورد خواهد بود.

نحوه استفاده از دستور LEFT JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

نکته: در برخی از پایگاه های داده بجای LEFT JOIN از دستور LEFT OUTER JOIN استفاده می کنند ، توجه داشته باشید که هیچ تفاوتی بین این دو نیست و معادل هم هستند.

نحوه استفاده از LEFT OUTER JOIN در SQL

SELECT column-names
  FROM table-name1 
  LEFT OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2
 WHERE condition

دستور LEFT JOIN

نمونه بانک اطلاعاتی

رکورد های نمونه از جدول "Customers"

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico

رکورد های نمونه از جدول "Orders"

OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
10308271996-09-183
103093731996-09-191
103107781996-09-202

مثال برای دستور LEFT JOIN

دستورات SQL زیر مقدار OrderID و CustomerID دو جدول Orders و Customers را باهم مقایسه کرده و در صورت برابر بودن آنها را همراه با CustomerName بر می گرداند.

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

نکته: دستور LEFT JOIN تمامی رکورد های جدول Customers را بر می گرداند حتی اگر مشتری OrderID در جدول Orders نداشته باشد.

توضیحات به زبان ساده: اگه داخل دستورات بالا دقت کرده باشید گفتیم که نام مشتری ها رو همراه با OrderID هاشون رو برای ما لیست کنه ، حالا اگر مشتری ای سفارشی ثبت نکرده باشه بازم نام اون مشتری لیست میشه تنها با این تفاوت که ستون OrderID اون مشتری برابر با NULL خواهد بود.

نمونه خروجی دستورات بالا:

CustomerNameOrderID
Alfreds Futterkistenull
Ana Trujillo Emparedados y helados10308
Antonio Moreno Taquería10365
Around the Hornnull
Around the Horn10383
B’s Beveragesnull
Berglunds snabbköp10278
Berglunds snabbköp10280
Berglunds snabbköpnull
Blauer See Delikatessennull

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج