داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دستور order by در SQL

  /  SQL   /  دستور order by در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از دستور ORDER BY در SQL برای مرتب سازی مجموعه نتایج به ترتیب صعودی یا نزولی استفاده می شود.

عبارت ORDER BY به طور پیش فرض پرونده ها را به ترتیب صعودی مرتب می کند. برای مرتب سازی سوابق به ترتیب نزولی ، از کلمه کلیدی DESC استفاده کنید.

نحوه استفاده از ORDER BY در SQL

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;

مثال برای ORDER BY

دستور SQL زیر همه مشتریان را از جدول "Customers" ، مرتب شده به ترتیب بر اساس ستون "Country" انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;

مثال برای ORDER BY DESC

دستور SQL زیر همه مشتریان را از جدول "Customers" به ترتیب نزولی بر اساس ستون "Country" انتخاب می کند:

نکته: معمولاً براساس حروف الفبا این صورت می گیرد یعنی بر اساس آخرین حرف الفبا تا اولین آن کشور ها مرتب شده و نمایش داده می شود ، برای درک بهتر مطالب فوق حتماً دستورات را داخل جداول خود تست و بررسی کنید.

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC;

مثال ORDER BY برای چندین ستون

دستور SQL زیر همه مشتریان را از جدول "Customers" انتخاب می کند ، که بر اساس ستون "Country" و "CustomerName" مرتب شده اند.

یعنی اگر چندین ردیف در جدول یک کشور مشترک داشته باشند آن چند ردیف بر اساس "CustomerName" مرتب و انتخاب می شوند.

توضیحات بیشتر: فرض کنید چند ردیف داریم که مقدار ستون Country آنها برابر با ایران هست ، و مقدار ID آنها 3 و 4 و 5 می باشد ، حال از بین این سه ردیف که مقدار کشور یکسان است ترتیب آنها با توجه به ID که دارند مشخص می شود که میتواند نزولی یا صعودی باشد ، برای درک بهتر این مطلب حتماً دستورات را تست و بررسی کنید.

مثال شماره دو ORDER BY برای چندین ستون

دستور SQL زیر همه مشتریان را از جدول "Customers" انتخاب می کند که بر اساس ستون Country صعودی و بر اساس ستون CustomerName به صورت نزولی طبقه بندی می شوند:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC;
5/5 - (16 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج