ویژگی تصویر

دستور RIGHT JOIN در SQL

  /  SQL   /  دستور RIGHT JOIN در SQL
بنر تبلیغاتی الف

دستور RIGHT JOIN در SQL تمامی رکورد های جدول سمت راست (table2) و تمامی رکورد های منطبق و همسان جدول سمت چپ (table1) را بر می گرداند ، اگر رکورد منطبق و همسان از جدول سمت چپ وجود نداشته باشد نتیجه خروجی از جدول سمت چپ 0 رکورد خواهد بود.

نحوه استفاده از دستور RIGHT JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

نکته: در تعدادی از پایگاه های داده بجای دستور RIGHT JOIN از RIGHT OUTER JOIN استفاده می شود که این دو هیچ فرقی باهم ندارند و معادل هم هستند.

دستور RIGHT JOIN

 

نمونه بانک اطلاعاتی

در این قسمت مثال های عملی بر روی دو جدول انتخاب شده از پایگاه داده آموزشی بابلز لرن برای شما آورده شده است.

رکورد های نمونه جدول Orders

OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
10308271996-09-183
103093731996-09-191
103107781996-09-202

رکورد های نمونه جدول Employees

EmployeeIDLastNameFirstNameBirthDatePhoto
1DavolioNancy12/8/1968EmpID1.pic
2FullerAndrew2/19/1952EmpID2.pic
3LeverlingJanet8/30/1963EmpID3.pic

مثال برای دستور RIGHT JOIN

دستور SQL زیر همه کارکنانی را که ممکن است سفارشی ثبت کرده باشند را بر می گرداند.

SELECT Orders.OrderID, Employees.LastName, Employees.FirstName
FROM Orders
RIGHT JOIN Employees
ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID
ORDER BY Orders.OrderID;

توضیحات بیشتر: در اینجا ما ستون OrderID را از جدول Orders و ستون LastName را همراه با FirstName از جدول Employees انتخاب کرده ایم ، جدول سمت راست یا همان Right Join جدول Employees می باشد.

در ادامه دستور مقدار EmployeeID جدول Orders و EmployeeID جدول Employees را باهم مقایسه کردیم و در صورت مطابقت آنها متوجه خواهیم شد که مثلاً فلان سفارش با شماره ID فلان مربوط به فلان کاربر هست ! برای درک بهتر مطالب حتماً دستورات را داخل پایگاه داده خود تست و بررسی کنید.

نمونه خروجی دستورات بالا:

OrderIDLastNameFirstName
WestAdam
10248BuchananSteven
10249SuyamaMichael
10250PeacockMargaret
10251LeverlingJanet
10252PeacockMargaret
10253LeverlingJanet
10254BuchananSteven
10255DodsworthAnne
10256LeverlingJanet
10257PeacockMargaret
10258DavolioNancy
10259PeacockMargaret
10260PeacockMargaret
10261PeacockMargaret
10262CallahanLaura
10263DodsworthAnne

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج