ویژگی تصویر

دستور Select DISTINCT در SQL

  /  SQL   /  دستور Select DISTINCT در SQL
بنر تبلیغاتی الف

دستور SELECT DISTINCT در SQL فقط برای بازگشت مقادیر متمایز (متفاوت) استفاده می شود.

زمانی که درون ستون های یک جدول ، یکسری از مقادیر تکراری هست و شما دنبال مقادیر متفاوت هستید و قصد دارید تنها آنها را لیست کنید می توانید از این دستور استفاده کنید.

نحوه استفاده از SELECT DISTINCT در SQL

SELECT DISTINCT column1, column2, ...
FROM table_name;

مثال برای SELECT DISTINCT

دستور SQL زیر فقط مقادیر DISTINCT را از ستون "Country" در جدول "Customers" انتخاب می کند:

SELECT DISTINCT Country FROM Customers;

توضیحات: اگر داخل جدول خود چندین ردیف داشته باشیم که مقدار ستون "Country" آنها برابر با کشور ایران است تنها یک بار در خروجی دستور بالا ایران را مشاهده خواهیم کرد و موارد تکراری نمایش داده نمی شوند.

برای درک بهتر مطالب حتماً دستورات را داخل جداول خود تست و بررسی کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج