داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

دستور self join در SQL

  /  SQL   /  دستور SELF JOIN در SQL

دستور self join در SQL زیر مجموعه دستورات Join هست ، از این دستور برای ارتباط دادن یک جدول با خودش استفاده می کنیم.

نحوه استفاده از دستور SELF JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1 T1, table1 T2
WHERE condition;

در دستورات بالا T1 و T2 نام های مستعار ( alias ) برای همان جدول table1 می باشد.

نمونه جدول بانک اطلاعاتی

به عنوان مثال ما قصد داریم جدول "Customers" را که در اینجا لیست کرده ایم تعدادی از مقادیر رکورد های آن را با دستور SELF JOIN مقایسه کنیم.

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico

مثال برای دستور SELF JOIN در SQL

دستورات SQL زیر رکورد هایی را که مقدار ستون city آنها باهم برابر بوده و CustomerID آنها باهم متفاوت هست را بر می گرداند.

SELECT A.CustomerName AS CustomerName1, B.CustomerName AS CustomerName2, A.City
FROM Customers A, Customers B
WHERE A.CustomerID <> B.CustomerID
AND A.City = B.City
ORDER BY A.City;

نمونه خروجی دستورات بالا:

CustomerName1CustomerName2City
Matin BoronsiArman AhmadiMashhad
Reza JafariAmir Hosein SarajianMashhad
Abbas Bo azarMohammad Reza AghaeeShiraz
Hamed TaheriAhmad MosadeghIsfahan
Ali Mohammadi NejadHosein MirzaeeIsfahan
Akbar MoradiGhasem HasaniTehran

توجه: دقت داشته باشید که برای درک بهتر دستورات SQL حتماً کد های ذکر شده را برروی جداول خود تست کنید.

5/5 - (8 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

كميل بن زياد مى گويد: امام دست مرا گرفت، و به سوى قبرستان كوفه برد، آنگاه آه پردردى كشيد و فرمود:

1. اقسام مردم (مردم شناسی)(1)

اى كميل بن زياد اين قلب ها بسان ظرفهايى هستند، كه بهترين آنها، فراگيرترين آنهاست، پس آنچه را مى گويم نگاه دار:

مردم سه دسته اند، دانشمند الهى، و آموزنده اى بر راه رستگارى، و پشّه هاى دست خوش باد و طوفان و هميشه سرگردان، كه به دنبال هر سر و صدايى مى روند، و با وزش هر بادى حركت مى كنند، نه از روشنايى دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استوارى پناه گرفتند.

2. ارزش هاى والاى دانش

اى كميل: دانش بهتر از مال است، زيرا علم، نگهبان تو است، و مال را تو بايد نگهبان باشى مال با بخشش كاستى پذيرد امّا علم با بخشش فزونى گيرد، و مقام و شخصيّتى كه با مال به دست آمده با نابودى مال، نابود مى گردد.

اى كميل بن زياد شناخت علم راستين (علم الهى) آيينى است كه با آن پاداش داده مى شود، و انسان در دوران زندگى با آن خدا را اطاعت مى كند، و پس از مرگ، نام نيكو به يادگار گذارد. دانش فرمانروا، و مال فرمانبر است.

3. ارزش دانشمندان

اى كميل ثروت اندوزان بى تقوا مرده گرچه به ظاهر زنده اند، امّا دانشمندان، تا دنيا برقرار است زنده اند، بدن هايشان گرچه در زمين پنهان امّا ياد آنان در دل ها هميشه زنده است.

4. اقسام دانش پژوهان

بدان كه در اينجا (اشاره به سينه مبارك كرد) دانش فراوانى انباشته است، اى كاش كسانى را مى يافتم كه مى توانستند آن را بياموزند آرى تيز هوشانى مى يابم امّا مورد اعتماد نمى باشند، دين را وسيله دنيا قرار داده، و با نعمت هاى خدا بر بندگان، و با برهان هاى الهى بر دوستان خدا فخر مى فروشند.

يا گروهى كه تسليم حاملان حق مى باشند امّا ژرف انديشى لازم را در شناخت حقيقت ندارند، كه با اوّلين شبهه اى، شك و ترديد در دلشان ريشه مى زند پس نه آنها، و نه اينها، سزاوار آموختن دانش هاى فراوان من نمى باشند.

يا فرد ديگرى كه سخت در پى لذّت بوده، و اختيار خود را به شهوت داده است، يا آن كه در ثروت اندوزى حرص مى ورزد، هيچ كدام از آنان نمى توانند از دين پاسدارى كنند، و بيشتر به چهارپايان چرنده شباهت دارند، و چنين است كه دانش با مرگ دارندگان دانش مى ميرد.

5. ويژگى هاى رهبران الهى

آرى خداوند زمين هيچ گاه از حجّت الهى خالى نيست، كه براى خدا با برهان روشن قيام كند، يا آشكار و شناخته شده، يا بيمناك و پنهان، تا حجّت خدا باطل نشود، و نشانه هايشان از ميان نرود.

تعدادشان چقدر و در كجا هستند؟ به خدا سوگند كه تعدادشان اندك ولى نزد خدا بزرگ مقدارند، كه خدا به وسيله آنان حجّت ها و نشانه هاى خود را نگاه مى دارد، تا به كسانى كه همانندشان هستند بسپارد، و در دل هاى آنان بكارد، آنان كه دانش، نور حقيقت بينى را بر قلبشان تابيده، و روح يقين را دريافته اند، كه آنچه را خوشگذاران ها دشوار مى شمارند، آسان گرفتند، و با آنچه كه ناآگاهان از آن هراس داشتند أنس گرفتند.

در دنيا با بدن هايى زندگى مى كنند، كه ارواحشان به جهان بالا پيوند خورده است، آنان جانشينان خدا در زمين، و دعوت كنندگان مردم به دين خدايند. آه، آه، چه سخت اشتياق ديدارشان را دارم كميل هر گاه خواستى باز گرد.


  1. اشاره به علم اتنولوژی Ethnology (قوم شناسی، مردم شناسی) که به شناخت قبایل گوناگون با روانشناسی حاکم بر آنان می پردازد.
حکمت 147 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.