داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دستور update در SQL

  /  SQL   /  دستور update در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از دستور UPDATE در SQL برای تغییر و یا بروز رسانی رکورد های موجود در یک جدول استفاده می شود.

نحوه استفاده از دستور UPDATE

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

نکته: هنگام بروز رسانی رکورد ها در یک جدول مراقب باشید! به شرط WHERE در دستور UPDATE توجه کنید. شرط WHERE مشخص می کند که کدام رکورد باید بروز شود. اگر عبارت WHERE را حذف کنید ، همه پرونده های جدول بروز می شوند!

مثال برای دستور UPDATE در SQL

دستور SQL زیر اولین مشتری (CustomerID = 1) یا همان رکورد شماره ID برابر با 1 را با اطلاعات جدیدی همچون نام و شهر مشخص شده بروز رسانی میکند.

UPDATE Customers
SET ContactName = 'Matin Boronsi', City= 'Mashhad'
WHERE CustomerID = 1;

توضیحات بیشتر: در اینجا نام جدول انتخابی ما Customers می باشد و نام ستون هایی که قصد بروز رسانی آنها را داریم به ترتیب ContactName و City هستند که همچنین با استفاده از شرط WHERE مشخص کرده ایم که اطلاعات مربوط به CustomerID شماره یک تغییر کند و بروز رسانی شود.

نحوه بروز رسانی چندین رکورد

در اینجا ما با شرط WHERE مشخص می کنیم که چندین رکورد بروز رسانی شوند.

در مثال زیر مقدار ContactName تمامی رکورد هایی که مقدار ستون Country آنها برابر با Iran هست به "Matin" تغییر می کند.

UPDATE Customers
SET ContactName='Matin'
WHERE Country='Iran';

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج