داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

عملگر BETWEEN در SQL

  /  SQL   /  عملگر BETWEEN در SQL

عملگر BETWEEN در SQL مقادیر را در محدوده معینی انتخاب می کند. مقادیر می توانند اعداد ، متن یا تاریخ باشند.

نحوه استفاده از عملگر BETWEEN

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

مثال برای BETWEEN

دستور SQL زیر همه محصولاتی را که قیمتی بین 10 تا 20 دارند را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

مثال برای NOT BETWEEN

دستور SQL زیر همه محصولاتی را که قیمت آنها خارج از محدوده 10 تا 20 هست را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

مثال برای BETWEEN همراه با IN

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی که قیمت آنها بین 10 تا 20 هست را انتخاب می کند همچنین محصولاتی که CategoryID آنها 1 و 2 و 3 هست را نشان نمی دهد.

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20
AND CategoryID NOT IN (1,2,3);

مثال برای BETWEEN همراه با مقادیر متنی

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی را که ProductName آنها بین 'Carnarvon Tigers' و 'Mozzarella di Giovanni' قرار دارد را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی را که ProductName آنها بین "Carnarvon Tigers" و "Chef Anton's Cajun Seasoning" قرار دارد را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN "Carnarvon Tigers" AND "Chef Anton's Cajun Seasoning"
ORDER BY ProductName;

مثال برای NOT BETWEEN همراه با مقادیر متنی

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی که ProductName آنها بین 'Carnarvon Tigers' و 'Mozzarella di Giovanni' قرار ندارد را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName NOT BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

مثال تاریخ ها در BETWEEN

دستور SQL زیر همه سفارشات را با OrderDate بین '01-July-1996' و '31-July-1996' انتخاب می کند:

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN #07/01/1996# AND #07/31/1996#;

یا

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN '1996-07-01' AND '1996-07-31';
5/5 - (6 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

ارزش سكوت

و درود خدا بر او، فرمود: آنچه نمى دانى مگو، بلكه همه آنچه را كه مى دانى نيز مگو، زيرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چيزهايى را واجب كرده كه از آنها در روز قيامت بر تو حجّت آورد.

حکمت 382 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.