داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

عملگر in در SQL

  /  SQL   /  عملگر in در SQL

عملگر IN به شما اجازه می دهد تا مقادیر متعددی را در یک شرط WHERE مشخص کنید.

نحوه استفاده از عملگر IN در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1, value2, ...);

یا

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (SELECT STATEMENT);

مثال برای عملگر IN در SQL

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که در کشور های "Germany" یا "France" یا "UK" قرار دارند انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country IN ('Germany', 'France', 'UK');

دستور SQL زیر همه مشتریانی را انتخاب می کند که در "Germany" یا "France" یا "UK" قرار ندارند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country NOT IN ('Germany', 'France', 'UK');

دستورات SQL زیر همه مشتریانی را که از کشور های مشابه suppliers هستند را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country IN (SELECT Country FROM Suppliers);
5/5 - (2 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.