ویژگی تصویر

خواص عمومی در HTML

  /  HTML   /  خواص عمومی در HTML
بنر تبلیغاتی الف

ویژگی های سراسری (global attributes) ویژگی هایی هستند که می توانند در تمام عناصر HTML استفاده شوند، در این پست لیست تمام خواص عمومی (attributes) در HTML را همراه با مثال و توضیح آورده ایم، لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر خاصیت روی نام آن کلیک کنید.

خاصیتتوضیحات
accesskeyایجاد یک کلید میانبر برای یک عنصر جهت دسترسی سریع به آن
classتعریف یک یا چند کلاس برای یک عنصر
contenteditableمشخص میکند که محتوای یک عنصر قابل ویرایش باشد یا خیر
data-*برای ذخیره داده های سفارشی خصوصی در صفحه یا برنامه استفاده می شود
dirبرای مشخص کردن جهت متن درون یک عنصر (راست به چپ ، چپ به راست) استفاده می شود
draggableمشخص میکند که یک عنصر قابل (جابه جایی) یا Drag و Drop باشد یا نه
hiddenبرای مخفی کردن یک عنصر استفاده می شود
idیک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر مشخص می کند
langزبان مربوط به محتوای صفحه وب یا عناصر را مشخص می کند
spellcheckمشخص می کند که محتوای یک عنصر از نظر گرامر ( غلط املایی ) بررسی شود یا خیر
styleمیتوان یک یا چند ویژگی CSS درون خطی برای عناصر تعریف و مشخص کرد
tabindexترتیب انتخاب عناصر با کلید میانبر tab برروی صفحه کلید را مشخص می کند
titleمیتوان توضیحات و تعاریف اضافی بر روی عناصر را مشخص کرد
translateمشخص می کند که آیا محتوای یک عنصر باید ترجمه شود یا خیر

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج